Rhybudd melyn glaw trwm

 

Rhybudd MELYN o law trwm mewn grym i Sir Powys 00:01 bore Iau tan 23:59 nos Iau. Gall problemau yn sgil y glaw trwm gynnwys llifogydd lleol, trafferthion ar hyd y ffyrdd, ac o bosib yn amharu ar wasanaethau cyhoeddus megis bysiau a threnau. 

Forceast

Diweddarwyd: Tywydd pnawn Iau, 14-11-19 

Cyflwyno: Steffan Griffiths